راهنمای استفاده از بابکت یا مینی لودر

استخدام راننده لودر و بیل مکانیکی - «ای استخدام» - 507609

آیا میدانید؟ مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا ...

أعرف أكثر